Przejdź do treści
Izba handlowa

Chamber of commerce

Izba Handlowa jest niezwykle ważnym instytutem wspierającym rozwój biznesu. Jej rola jako reprezentanta przedsiębiorców, organizatora szkoleń, wsparcia w ekspansji międzynarodowej oraz twórcy korzystnego klimatu inwestycyjnego jest nieoceniona dla gospodarki. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na członkostwo w Izbie Handlowej, mają szansę korzystać z licznych benefitów, które pomagają w rozwoju ich firm oraz pozyskiwaniu konkurencyjnej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Izba handlowa

Chamber of commerce co to jest?

Izba Handlowa, znana również jako Izba Przemysłowo-Handlowa, jest organizacją o kluczowym znaczeniu dla biznesu. Stanowi ona ważny element wspierający rozwój gospodarczy kraju, poprzez reprezentowanie interesów przedsiębiorców oraz wspieranie ich działalności.

Reprezentacja interesów biznesu

Pickled snackwave vinyl typewriter tacos. Cliche te two-bit vice craft.

Doradztwo i wsparcie biznesowe

Pickled snackwave vinyl typewriter tacos. Cliche te two-bit vice craft.

Organizacja szkoleń i konferencji

Pickled snackwave vinyl typewriter tacos. Cliche te two-bit vice craft.

Czym jest Izba Handlowa?

Czym jest Izba Handlowa?

Izba Handlowa jest organizacją, która zrzesza przedsiębiorców, firmy, i organizacje branżowe w celu wspierania rozwoju handlu, przemysłu, usług oraz biznesu w danym kraju. Jej głównym celem jest promowanie wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami, stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz reprezentowanie interesów sektora prywatnego w dialogu z rządem i organami administracji publicznej.

W Polsce Izby Handlowe działają na różnych szczeblach: lokalnym, regionalnym i krajowym. Dzięki takiej strukturze organizacyjnej, przedsiębiorcy mają możliwość zaangażowania się w działalność izb w swoim regionie, a jednocześnie korzystają z narodowego wsparcia i reprezentacji w kwestiach o znaczeniu ogólnokrajowym.

365
Dni w roku
24
Godziny na dobę
1
Każdy projekt jest ważny
Istota

Znaczenie dla polskiej gospodarki

Izby Handlowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki swojej działalności wspierają rozwój przedsiębiorstw, stymulują innowacje, pomagają w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zachęcają do inwestycji w kraju. Przedsiębiorcy, będąc członkami Izby, mają możliwość uczestniczenia w projektach wspierających rozwój ich branży, dostępu do aktualnych danych ekonomicznych oraz możliwość reprezentowania swoich interesów na różnych szczeblach decyzyjnych.

Współpraca międzysektorowa i międzynarodowa, którą inicjuje Izba Handlowa, ma również kluczowe znaczenie dla kreowania korzystnego klimatu inwestycyjnego i handlowego w Polsce. Wspólnymi siłami można promować polskie produkty i usługi na arenie międzynarodowej, co przekłada się na wzrost eksportu i rozwój przedsiębiorstw.

Rekomendowani Partnerzy:

Stalprodukt S.A.

Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, rur i kształtowników giętych na zimno, barier drogowych oraz rdzeni toroidalnych. Spółka posiada też własną sieć dystrybucji wyrobów (specjalizującą się głównie w sprzedaży kształtowników zimnogiętych). Tworzą ją składy i biura handlowe w kilku miastach na terenie Polski. Oddziały handlowe zarządzane są bezpośrednio przez Stalprodukt S.A.

JDKulej – Autoryzowany Salon KIA w Gdańsku | KIA Reda

Nawiązując do nowej tożsamości i filozofii KIA, postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym Klienci będą mieć możliwość doświadczania marki nie tylko przez produkty i usługi, ale także poprzez przestrzeń.

Zapraszamy do rozejrzenia się po naszym salonie, w którym nowa tożsamość marki widoczna jest na każdym kroku, a jego nowy design wychodzi poza tradycyjne koncepcje showroomu tworząc miejsce pełne inspiracji!


Zapoznaj się z naszymi artykułami